Rutekort og færdsel i Herlufholm skovdistrikt på MTB

Der er i samarbejde med Herlufholm Gods indgået aftale om hvor der må køres på MTB uden for anlagte stier og veje. For nærmere info besøg Herlufholm Gods på deres hjemmeside: Herlufholm.dk

 

Ruter og særlige baneområder

Brug kortene herunder til at se, hvilke dele af eksisterende ridestier, du må benytte til mountainbikekørsel.

Bemærk i øvrigt:

  • I Friheden ved Lisberg Bakke er udlagt et særligt område, hvor kørsel er tilladt i skoven uden for stierne.
  • Mellem Susåen og jernbanen – ved underføringen fra Ringstedgade – findes en træbevoksning, som tidligere har været anvist til knallertkørsel. Her er kørsel med mountainbike ligeledes tilladt.

Vær særlig opmærksom på

Vi beder mountainbikeryttere om at undlade kørsel på Godset område nord for Gl. Skovridervej og Herlufsholm Allé. Begræns mest muligt kørsel ad de anlagte grusveje syd for Fodsporet. Grusvejen nord for Fodsporet ender blindt og må ikke benyttes.

Generelle regler

Sæt dig godt ind i nedenstående regler før du tager cyklen ud på en tur. Husk, at der vil være andre, som også bruger skovene, så udvis hensyn til anden færdsel, til skov- og markområderne og følg de anvisninger, du får derude fra skoven og godsets medarbejdere eller jagtlejere.

Regler for mountainbikekørsel på Herlufsholms områder:

  • Hav en gyldig vignet synligt på din cykel
  • Udvis hensyn til andre gæster på området
  • Sæt farten ned, når du nærmer dig andre – navnlig gående personer og ryttere
  • Kørsel på ridestier må kun ske på de markerede ruter
  • Undgå at pløje stierne op med bremsespor
  • Vær opmærksom på dine omgivelser, især ved krydsning af andre trafikspor
  • Respektér, når et område er lukket i forbindelse med jagt eller intensivt skov- eller markarbejde